top of page

Lovpligtigt eftersyn, vedligehold, reparation samt modernisering

Elevatorer, lifte og rulletrapper

ab3a4e_e3ea225cfdb04e6583eafb94e2e4395e~mv2.jpg

Lovpligtigt eftersyn

Udførsel af lovpligtigt eftersyn

ALTI ELEVATOR A/S udfører lovpligtigt eftersyn på alle typer anlæg. For udførelse af eftersyn henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse 459/460/461. Det lovpligtige eftersyn udføres på fast aftale med kunderne. ALTI ELEVATOR A/S er godkendt samt certificeret til at foretage eftersyn og reparation på alle typer anlæg. ALTI ELEVATOR A/S har døgnvagt samt alarm overvågning af elevatorer og lifte.

Tilpasset service

Udførsel af service efter behov

For optimal drift og økonomi tilpasser ALTI ELEVATOR A/S udførelsen af service efter dine behov. Vi skræddersyr en servicekontrakt, så den matcher dine ønsker og sikrer en løsning, som passer sikrer dig mest mulig værdi for pengene.

Skyscraper Horizontal

Reparation

Reparation af alle typer anlæg

Reparation:

ALTI ELEVATOR A/S udfører reparationer på alle typer anlæg. Når vi reparerer, sikrer vi at opgaven er løst efter myndighedernes retningslinjer og anlægget igen er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at benytte. Alt arbejde noteres i lovpligtige logbøger på stedet samt digitalt. Dette er en garanti for korrekt sporing af alle aktiviteter på anlægget.

ALTI ELEVATOR A/S udfører lovkrav på alle typer anlæg i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse. Lovpligtige arbejde kan være inddækning af skiver og roterende dele, inddækning af skakt, udskiftning af fanganordning – i det hele taget alle steder hvor der er øget risiko for at komme til skade, du kan læse mere om dette i vedlagte folder fra arbejdstilsynet.

Modernisering og ombygning

Modernisering og ombygning af tovbårne og hydrauliske elavatorer

Når anlæggets styring, motor eller hydrauliske pumpe er slidt, kan der med fordel udføres en modernisering eller ombygning. ALTI ELEVATOR A/S udskifter anlæggets vigtigste dele udskifter med nye tilsvarende dele og anlæggets sikkerheden opgraderes. Dette giver elevatorerne fornyet liv og længere levetid. Samtidig formindskes eksisterende energiniveau væsentligt og komforten øges betragteligt.

Motor monteret 04042023.jpg
bottom of page